logo_2
elako1
Elvin LAKO
Drejtor i Përgjithshëm
Strategjia per zbatimin e te drejtave te PI.Në vijim do te gjeni strategjine per zbatimin e te drejtave te pronesise intelektuale per periudhen 2010-2015. Strategjia 2010-2015 - (774 KB)
 

 

 

 

 

                                                                        Mbrojtja e markave të produkteve nga

                                                                                                           bashkëpunimi ndërkufitar

                                                                       logo-cbc1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

DPPM © 2013.Te gjitha te drejtat e rezervuara.                                                                                       Facebook: Drejtoria e Pergjithshme e Patentave dhe Markave