logo_e_re_minfin1

  foto ledina
Ledina BEQIRAJ
Drejtori i Përgjithshëm
 
Këshilli Mbikëqyrës i DPPI

Znj.Vilma Çausholli Gjata, kryetar
Znj. Vjollca Vasiari, anëtar 
Znj. Jona Dundo, anëtar
Znj. Elena Boriçi, anëtar
Znj. Dorina Patuzi, anëtar

Sekretare e Këshillit: Sonila Meka